Wyszukiwanie
Informacje
Informacje
Struktura urzędu
Zamówienia publiczne
Rejestr aktów prawa miejscowego
Rejestr Posiedzeń Rady kadencja II 2002-2006
Rejestr Posiedzeń Rady kadencja III 2006-2010
Rejestr Posiedzeń Rady kadencja V 2014-2018
Rejestr Uchwał Rady kadencja II 2002-2006
Rejestr Uchwał Rady kadencja III 2006-2010
Rejestr Uchwał Rady kadencja IV 2010-2014
Rejestr Uchwał Rady kadencja V 2014-2018
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu kadencja I 1998-2002
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu kadencja II 2002-2006
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu kadencja III 2006-2010
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu kadencja V 2014-2018
Rejestr wniosków i interpelacji radnych kadencja IV 2010-2014
Rejestr wniosków i interpelacji radnych kadencja V 2014-2018
Rejestr wniosków, interpelacji i postulatów radnych kadencja III 2006-2010
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych
Postępowania o udzielenie zamówień poniżej kwoty 30 000 euro
Rejestr kontroli zewnętrznych urzędu własnego
Rejestr Ogłoszeń Biura Gospodarki Nieruchomościami
Rejestr oświadczeń majątkowych Członków Zarządu
Rejestr oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu
Rejestr oświadczeń majątkowych osób wydających decyzje administracyjne
Rejestr oświadczeń majątkowych Radnych
Rejestr Posiedzeń Rady kadencja IV 2010-2014
Rejestr Przetargów Biura Gospodarki Nieruchomościami
Rejestr sprawozdań z prac Zarządu Powiatu
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu kadencja IV 2010-2014
Rejestr zgłoszeń budowy i przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Rejestr zgłoszeń budowy sieci uzbrojenia terenu i stacji transformatorowych
Starostwo Powiatowe w Będzinie

42-500 Będzin ul. Sączewskiego 6
Telefon: 32 368-07-00 Faks: 32 267-79-33
E-Mail: powiat@powiat.bedzin.pl
WWW: http://www.powiat.bedzin.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /spbedzin/SkrytkaESP
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 19' 27.44"N, 19° 08' 9.14"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30-17.00,
wtorek - czwartek: 7:30-15:30,
piątek: 7.30-14.00Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12345678910»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2018-06-08Budowa placu zabaw przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie w ramach projektu pt. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Powiecie Będzińskim - przebudowa i adaptacja części istniejących pomieszczeń na oddział przedszkolny w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie”

Załącznik Załączniki Nr 1 do 4 do SIWZ.docx (86,1 KB)
Data publikacji: 2018-05-24 15:33:07
Załącznik Załącznik Nr 5 - wzór umowy.pdf (4 895,8 KB)
Data publikacji: 2018-05-24 15:33:07
Załącznik SIWZ.pdf (6 654,0 KB)
Data publikacji: 2018-05-24 15:33:07
Załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (148,3 KB)
Data publikacji: 2018-05-24 15:33:07
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (456,2 KB)
Data publikacji: 2018-06-11 15:33:06
Załącznik Informacja dot. danych osobowych.pdf (1 174,1 KB)
Data publikacji: 2018-06-11 15:33:12
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (565,5 KB)
Data publikacji: 2018-06-14 09:33:45
Pobierz dodatkowe załączniki:
http://bip.pzbedzin.finn.pl/res/serwisy/bip-pzbedzin/zamowienia/Dokumentacja_plac_zabaw.zip
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 152
O2018-02-19Usługa ochrony fizycznej osób i mienia wraz z usługą transportu wartości pieniężnych

Załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (5 274,0 KB)
Data publikacji: 2018-02-12 10:21:42
Załącznik WZÓR UMOWY.pdf (4 912,2 KB)
Data publikacji: 2018-02-12 10:21:42
Załącznik FORMULARZ OFERTOWY, WYKAZ USŁUG.docx (17,2 KB)
Data publikacji: 2018-02-12 10:21:42
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (264,2 KB)
Data publikacji: 2018-02-20 10:03:09
Załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (802,2 KB)
Data publikacji: 2018-03-07 11:52:28
Załącznik Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf (180,5 KB)
Data publikacji: 2018-03-09 10:54:47
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 472
O2018-01-312018-02-16"Zagłębiowska Liga Zawodowców - II etap – inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe", Zadanie: Zagłębiowska Liga Zawodowców - przebudowa obiektu z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu w PCKUiP w Będzinie, budynek nr 2„

Załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (14 767,7 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 12:50:20
Załącznik ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ.pdf (13 820,6 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 12:50:20
Załącznik Załączniki Nr 1 do 4 do SIWZ.docx (30,1 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 12:50:20
Załącznik OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.pdf (487,6 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 12:50:20
Załącznik Zapytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf (456,1 KB)
Data publikacji: 2018-02-13 13:17:10
Załącznik załączniki do odpowiedzi z dnia 13.02.2018r.zip (219,6 KB)
Data publikacji: 2018-02-13 13:23:08
Załącznik INFORMACJA Z OTWRCIA OFERT.pdf (558,4 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 12:02:03
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (605,2 KB)
Data publikacji: 2018-03-22 09:16:30
Pobierz dodatkowe załączniki:
http://bip.pzbedzin.finn.pl/res/serwisy/bip-pzbedzin/zamowienia/dokumentacja_ZLZ_2.zip
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 451
O2018-01-162018-02-01Modernizacja sali gimnastycznej w II LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie przy ul. Teatralnej 5

Załącznik OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.pdf (478,3 KB)
Data publikacji: 2018-01-16 15:05:05
Załącznik Załączniki Nr 1 do 4 do SIWZ.docx (29,9 KB)
Data publikacji: 2018-01-16 15:05:05
Załącznik WZÓR UMOWY.pdf (8 661,0 KB)
Data publikacji: 2018-01-16 15:05:05
Załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (12 953,2 KB)
Data publikacji: 2018-01-16 15:05:05
Załącznik ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT.pdf (306,5 KB)
Data publikacji: 2018-01-29 09:39:26
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (176,3 KB)
Data publikacji: 2018-01-29 09:57:20
Załącznik Zmiana terminu składania ofert II.pdf (586,8 KB)
Data publikacji: 2018-02-05 15:34:46
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf (279,9 KB)
Data publikacji: 2018-02-05 15:38:25
Załącznik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA III.pdf (311,7 KB)
Data publikacji: 2018-02-08 12:56:42
Załącznik ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT III.pdf (299,6 KB)
Data publikacji: 2018-02-08 12:56:54
Załącznik ZAPYTANIA DO SIWZ I ODPOWIEDZI.pdf (2 089,7 KB)
Data publikacji: 2018-02-12 15:14:58
Załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (535,7 KB)
Data publikacji: 2018-02-16 09:04:32
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (308,5 KB)
Data publikacji: 2018-03-14 14:57:26
Pobierz dodatkowe załączniki:
http://bip.pzbedzin.finn.pl/res/serwisy/bip-pzbedzin/zamowienia/dok_proj_wyspianski.zip
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 879
O2018-01-15„Zagłębiowska Liga Zawodowców – I etap – inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe” Zadanie: Zagłębiowska Liga Zawodowców przebudowa obiektu z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu w PCKUiP w Będzinie , budynek nr 1 – doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu.

Załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (4 253,8 KB)
Data publikacji: 2018-01-05 11:11:33
Załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (4 835,0 KB)
Data publikacji: 2018-01-05 11:11:33
Załącznik ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY.pdf (1 286,5 KB)
Data publikacji: 2018-01-05 11:11:33
Załącznik ZAŁĄCZNIK NR 5 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf (1 693,2 KB)
Data publikacji: 2018-01-05 11:11:33
Załącznik Załączniki do SIWZ od Nr 1A,1B do 3A,3B ..docx (100,1 KB)
Data publikacji: 2018-01-05 11:11:33
Załącznik ZAŁĄCZNIK NR 1-3 PDF.pdf (824,3 KB)
Data publikacji: 2018-01-05 11:11:33
Załącznik ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf (1 310,4 KB)
Data publikacji: 2018-01-10 14:10:30
Załącznik Odpowiedzi na zapytania.pdf (640,6 KB)
Data publikacji: 2018-01-15 11:52:27
Załącznik Nowy Załącznik Nr 4 - wzór umowy.pdf (1 338,2 KB)
Data publikacji: 2018-01-15 11:52:35
Załącznik ZAŁĄCZNIK 1A, 1B PO ZMIANACH.docx (89,5 KB)
Data publikacji: 2018-01-15 11:53:12
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (925,7 KB)
Data publikacji: 2018-01-24 09:14:47
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (514,3 KB)
Data publikacji: 2018-02-15 09:06:39
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 670
O2017-11-242017-12-11Remont sali gimnastycznej w I LO im. Mikołaja Kopernika w Będzinie, ul. Kopernika 2.

Załącznik SIWZ.pdf (6 497,6 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 11:58:24
Załącznik Załącznik Nr 5 - Wzór umowy.pdf (4 998,0 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 11:58:24
Załącznik Załączniki Nr 1 do 4 do SIWZ.docx (28,6 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 11:58:24
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (3 821,6 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 11:58:24
Załącznik ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.pdf (298,2 KB)
Data publikacji: 2017-12-07 12:45:20
Załącznik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf (320,0 KB)
Data publikacji: 2017-12-07 12:45:28
Załącznik Zapytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf (1 737,2 KB)
Data publikacji: 2017-12-07 12:45:46
Załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (532,5 KB)
Data publikacji: 2017-12-20 10:19:43
Załącznik Wybór oferty najkorzystniejszej.pdf (582,8 KB)
Data publikacji: 2018-01-11 14:40:33
Pobierz dodatkowe załączniki:
http://bip.pzbedzin.finn.pl/res/serwisy/bip-pzbedzin/zamowienia/dokumentacja_projektowa_Kopernik.zip
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 678
O2017-11-242017-12-04Utrzymanie czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 i ul. Ignacego Krasickiego 17

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (4 165,4 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 10:57:55
Załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (6 121,2 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 10:57:55
Załącznik Załączniki Nr 1 do 4 do SIWZ.docx (34,4 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 10:57:55
Załącznik Wzór umowy.pdf (3 017,6 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 10:57:55
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (852,2 KB)
Data publikacji: 2017-12-05 08:25:07
Załącznik Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (952,7 KB)
Data publikacji: 2017-12-29 09:48:16
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 477
O2017-10-192017-10-30OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BUDŻETU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W LATACH 2018-2021

Załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (4 781,3 KB)
Data publikacji: 2017-10-19 10:48:21
Załącznik SIWZ.pdf (7 554,2 KB)
Data publikacji: 2017-10-19 10:48:21
Załącznik ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ.pdf (3 097,6 KB)
Data publikacji: 2017-10-19 10:48:21
Załącznik Załączniki Nr 1 do 4 do SIWZ.docx (33,5 KB)
Data publikacji: 2017-10-19 10:48:21
Załącznik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf (184,3 KB)
Data publikacji: 2017-10-26 08:16:36
Załącznik ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.pdf (306,8 KB)
Data publikacji: 2017-10-26 08:16:45
Załącznik ZAPYTANIA NR 1-8 I ODPOWIEDZI.pdf (2 705,6 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 09:42:23
Załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (272,6 KB)
Data publikacji: 2017-11-08 09:22:01
Załącznik WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf (254,4 KB)
Data publikacji: 2017-11-22 13:03:43
Pobierz dodatkowe załączniki:
http://bip.pzbedzin.finn.pl/res/serwisy/bip-pzbedzin/zamowienia/Zalaczniki_od_6_do_19_i_zalaczniki_do_odpowiedzi_na_zapytania_do_SIWZ.zip
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 593
O2017-10-092017-10-26Przebudowa i adaptacja części istniejących pomieszczeń na oddział przedszkolny w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 7 – etap I, II, III, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozwój edukacji przedszkolnej w Powiecie Będzińskim – przebudowa i adaptacja części istniejących pomieszczeń na oddział przedszkolny w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Będzinie.

Załącznik Ogłoszenie o zamowieniu.pdf (9 199,9 KB)
Data publikacji: 2017-10-09 15:37:58
Załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamowienia.pdf (7 338,1 KB)
Data publikacji: 2017-10-09 15:37:58
Załącznik Wzór umowy.pdf (11 308,7 KB)
Data publikacji: 2017-10-09 15:37:58
Załącznik Załączniki Nr 1 do 4 do SIWZ.docx (87,3 KB)
Data publikacji: 2017-10-09 15:37:58
Załącznik ZAPYTANIA NR 1 DO SIWZ.pdf (517,7 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 15:04:38
Załącznik strona tyt. 406-B-K.pdf (92,8 KB)
Data publikacji: 2017-10-20 11:49:37
Załącznik stolarka drzwiowa.pdf (119,3 KB)
Data publikacji: 2017-10-20 11:49:37
Załącznik rzut przyziemia-stolarka.pdf (481,5 KB)
Data publikacji: 2017-10-20 11:49:38
Załącznik rzut parteru-stolarka.pdf (488,0 KB)
Data publikacji: 2017-10-20 11:49:38
Załącznik 406-B.pdf (11 385,6 KB)
Data publikacji: 2017-10-20 11:49:40
Załącznik ZAPYTANIA NR 2 DO SIWZ.pdf (615,6 KB)
Data publikacji: 2017-10-20 12:44:53
Załącznik UWAGA! NOWY ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTAŃ NR 2 - elektryka przedmiar e2.pdf (93,1 KB)
Data publikacji: 2017-10-23 08:40:09
Załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (306,0 KB)
Data publikacji: 2017-10-27 13:04:29
Załącznik Wybór najkorzystniejszej oferty BIP.pdf (421,9 KB)
Data publikacji: 2017-11-16 09:56:07
Pobierz dodatkowe załączniki:
http://bip.pzbedzin.finn.pl/res/serwisy/bip-pzbedzin/zamowienia/dokumentacja_przedszkole.zip
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 1003
O2017-08-16„Zagłębiowska Liga Zawodowców – I etap – inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe” Zadanie: „Zagłębiowska Liga Zawodowców przebudowa obiektu z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu w PCKUiP, budynek nr 1” – doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu.

Załącznik Załącznik Nr 4 - wzór umowy.pdf (2 988,1 KB)
Data publikacji: 2017-07-31 16:46:17
Załącznik Załącznik Nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (489,1 KB)
Data publikacji: 2017-07-31 16:46:17
Załącznik SIWZ.pdf (4 785,4 KB)
Data publikacji: 2017-07-31 16:46:17
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (143,5 KB)
Data publikacji: 2017-07-31 16:46:17
Załącznik Załączniki Nr 1 do 3 oraz 5 do SIWZ.docx (106,7 KB)
Data publikacji: 2017-07-31 16:46:17
Załącznik ZAPYTANIE NR 1 DO SIWZ I ODPOWIEDZI.pdf (517,0 KB)
Data publikacji: 2017-08-04 07:52:58
Załącznik Załącznik Nr 1B oraz 5 do SIWZ PO MODYFIKACJI.docx (82,8 KB)
Data publikacji: 2017-08-04 07:53:07
Załącznik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf (346,5 KB)
Data publikacji: 2017-08-07 10:31:52
Załącznik ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.pdf (685,2 KB)
Data publikacji: 2017-08-07 10:32:00
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf (174,2 KB)
Data publikacji: 2017-08-09 09:49:51
Załącznik Zapytania i odpowiedzi do SIWZ II oraz zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ.pdf (2 125,4 KB)
Data publikacji: 2017-08-09 09:50:18
Załącznik Załącznik Nr 1B do SIWZ MODYFIKACJA II.doc (111,0 KB)
Data publikacji: 2017-08-09 09:59:53
Załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (921,1 KB)
Data publikacji: 2017-08-16 14:01:30
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (1 284,9 KB)
Data publikacji: 2017-08-31 14:36:13
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 1179

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij