Wyszukiwanie
Informacje
Starostwo Powiatowe w Będzinie - Wydział Architektury

Symbol wydziału: WA
Nazwa: Wydział Architektury
Telefon: 32 368-07-70 do 74 Faks: 32 267-79-33
E-Mail: wais@powiat.bedzin.pl
Miejsce urzędowania: 42-500 Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 17, pok. 201-203, 228 oraz 230-232
Godziny urzędowania: Poniedziałek 7.30-17.00, wtorek - czwartek 7:30-15:30, piątek 7.30-14.00
WWW: http://www.powiat.bedzin.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /spbedzin/SkrytkaESP
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 19' 27.44"N, 19° 08' 9.14"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30-17.00,
wtorek - czwartek: 7:30-15:30,
piątek: 7.30-14.00


Personel wydziału
Dariusz Kruczkowski Naczelnik WA, Naczelnik Wydziału Więcej ... [Więcej ...]
Marcin Bebak Pracownik WA, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Bogdan Bednarczyk Pracownik WA, Główny specjalista Więcej ... [Więcej ...]
Magdalena Brzostowska-Szczygieł Pracownik WA, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Sylwia Durczyńska Pracownik WA, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Katarzyna Grudzińska Pracownik WA, Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Daria Kowal Pracownik WA, Pomoc administracyjna Więcej ... [Więcej ...]
Monika Kozieł Pracownik WA, Pomoc administracyjna Więcej ... [Więcej ...]
Stella Kraśniewska Pracownik WA, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Natalia Kuklińska-Turchan Pracownik WA, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Karolina Malinowska Pracownik WA, Pomoc administracyjna Więcej ... [Więcej ...]
Anna Niedbał Pracownik WA, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Przemysław Pasamonik Pracownik WA, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Krystyn Racinowski Pracownik WA, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Magdalena Śledzik Pracownik WA, Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Magdalena Wrotniak Pracownik WA, Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Wioletta Wróbel Pracownik WA, Główny specjalista Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0008 Realizacja uchwał rady powiatu i jej monitorowanie
0026 Realizacja aktów normatywnych Zarządu Powiatu i jej monitorowanie
0633 Planowanie w komórkach organizacyjnych starostwa
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
0722 Opiniowanie przez powiat i jego jednostki organizacyjne projektów aktów prawa miejscowego
0723 Opiniowanie przez powiat i jego jednostki organizacyjne innych projektów aktów prawa
073 Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami administracji publicznej
1334 Ustalanie uprawnień dostępu do danych i systemów
1431 Udostępnianie informacji publicznej
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
1630 Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
1633 Ewidencja udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym
2011 Otrzymane od organów i jednostek zewnętrznych regulacje, wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw administracyjnych
2011.1 Korespondencja organów nadzoru budowlanego
2011.2 Korespondencja organów samorządu terytorialnego
2011.3 Korespondencja organów administracji rządowej
2011.4 Korespondencja zarządów dróg
2011.5 Pozostała korespondencja
254 Ochrona mienia własnej jednostki
2601 Zaopatrzenie materiałowe
4121 Współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków i otrzymywanie informacji z rejestrów zabytków
6743 Zgłaszanie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
6743.1 Zaświadczenia

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij