Wyszukiwanie
Informacje
Informacje
Struktura urzędu
Zamówienia publiczne
Rejestr aktów prawa miejscowego
Rejestr Posiedzeń Rady kadencja II 2002-2006
Rejestr Posiedzeń Rady kadencja III 2006-2010
Rejestr Posiedzeń Rady kadencja V 2014-2018
Rejestr Posiedzeń Rady kadencja VI 2018-2023
Rejestr Uchwał Rady kadencja II 2002-2006
Rejestr Uchwał Rady kadencja III 2006-2010
Rejestr Uchwał Rady kadencja IV 2010-2014
Rejestr Uchwał Rady kadencja V 2014-2018
Rejestr Uchwał Rady kadencja VI 2018-2023
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu kadencja I 1998-2002
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu kadencja II 2002-2006
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu kadencja III 2006-2010
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu kadencja V 2014-2018
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu kadencja VI 2018-2023
Rejestr wniosków i interpelacji radnych kadencja IV 2010-2014
Rejestr wniosków i interpelacji radnych kadencja V 2014-2018
Rejestr wniosków i interpelacji radnych kadencja VI 2018-2023
Rejestr wniosków, interpelacji i postulatów radnych kadencja III 2006-2010
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych
Postępowania o udzielenie zamówień poniżej kwoty 30 000 euro
Rejestr kontroli zewnętrznych urzędu własnego
Rejestr Ogłoszeń Biura Gospodarki Nieruchomościami
Rejestr oświadczeń majątkowych Członków Zarządu
Rejestr oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu
Rejestr oświadczeń majątkowych osób wydających decyzje administracyjne
Rejestr oświadczeń majątkowych Radnych
Rejestr Posiedzeń Rady kadencja IV 2010-2014
Rejestr Przetargów Biura Gospodarki Nieruchomościami
Rejestr sprawozdań z prac Zarządu Powiatu
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu kadencja IV 2010-2014
Rejestr zgłoszeń budowy i przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Rejestr zgłoszeń budowy sieci uzbrojenia terenu i stacji transformatorowych
Starostwo Powiatowe w Będzinie

42-500 Będzin, ul. Sączewskiego 6
Telefon: 32 368-07-00 Faks: 32 267-79-33
E-Mail: powiat@powiat.bedzin.pl
WWW: http://www.powiat.bedzin.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /spbedzin/SkrytkaESP
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 19' 27.44"N, 19° 08' 9.14"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30-17.00,
wtorek - czwartek: 7:30-15:30,
piątek: 7.30-14.00Struktura (spis komórek organizacyjnych) urzędu
Symbol Nazwa wydziału
BAiKW Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej
BGN Biuro Gospodarki Nieruchomościami
BI Biuro Informatyki
BOP Biuro Obsługi Prawnej
BPRK Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
BR Biuro Rady
BZP Biuro Zamówień Publicznych
GP Geolog Powiatowy
IOD Inspektor Ochrony Danych
PKZ Powiatowy Konserwator Zabytków
WG-II Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
WG-I Referat Ewidencji Gruntów
BHP Samodzielne Stanowisko DS. BHP
WA Wydział Architektury
WBiF Wydział Budżetu i Finansów
WG Wydział Geodezji
WIRiNW Wydział Inwestycji, Rozwoju i Nadzoru Właścicielskiego
WKiO Wydział Kadr i Organizacji
WK Wydział Komunikacji
WO Wydział Oświaty
WPS Wydział Polityki Społecznej
WPP Wydział Promocji Powiatu
WSA Wydział Spraw Administracyjnych
WŚiL Wydział Środowiska i Leśnictwa
WZB Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem
WZiOP Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij